login icon
english icon
AA

Lokallaget i Aust-Agder

Lokallaget i Aust Agder har per 1. januar 2013 totalt 53 medlemsfamilier. Vi oppfordrer medlemmene til å ta kontakt hvis de har en god ide for arrangement, sammenkomst eller annet. Spesielt går oppfordringen til dere som er nye medlemmer eller nye foreldre.

Vi gjør oppmerksom på at all lokal informasjon sendes nå kun pr. epost, det er viktig at dere som f.eks.ikke har mottatt innkalling til Årsmøte sender inn riktig epost-adresse hvis dere vil ha informasjon/invitasjon om lokale arrangementer.

Send mail til aust-agder@verdensbarn.no

 

Innkalling til årsmøte 2014

 

DATO: 12. MARS

Tid: 19.00 - 21.00

STED: Sevan Marine, Kittelsbukten 5, Arendal 

DAGSORDEN

 1. Godkjening av innkalling
  1. Godkjenning av innkalling
  2. Godkjenning av dagsorden
  3. Valg av møteleder
  4. Valg av referent
  5. Valg av 2 til underskrift av protokoll
 2. Årsmelding
 3. Årsregnskap
 4. Valg
 5. Bestemme tid og sted 1 styremøte
 6. Eventuelt

Påmelding pr. sms til: 48053917, innen søndag 9. mars.

 
Vennlig hilsen
Kristin Tangen
Leder

Invitasjon til årsmøtet kan lastes ned her.

 

Adresser

Kristin Tangen (leder)
Høyveien 25,
4838 Arendal
mob: 480 53 917
e-post: aust-agder@verdensbarn.no

Hilde Finckenhagen (adopsjonskontakt)
Sommerfrydveien 16
4842 Arendal
e-post: hifincke@online.no

ØVRIGE STYREMEDLEMMER.

Sveinung Lien, Tvedestrand

Toleif Rueness, Tvedestrand

Tone Brekke, Arendal

Kari Mygland Michaelsen, Birkeland

 

 

Finn ditt lokallag

Verdens barn
Frognerveien 10
0257 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00