Print this page

Lokallaget i Akershus

Styret 2018

Kim Vegard Olsen-Knutsen (Leder)
Nordbygrenda 102 
1472 Fjellhamar  
Mobil 92 05 27 19 
e-mail: kimvegardok@gmail.com 
 
Heidi Aas Johansen (adopsjonskontakt)
Vesledroga 3
1920 Sørumsand
Tlf 63 82 94 98
Mobil 99 71 80 48
e-mail: heidiaasjohansen@outlook.com 
 
Anne Merethe Fredriksen (styremedlem) 
Fjellskrenten 38  
2016 Frogner 
Mobil 93 45 24 02 
e-mail: anne.merethe@hotmail.com 
 
Amine Bekkan Hansen (Vara) 
Blåstjerneveien 8 
1475 Finstadjordet  
Mobil 96 79 68 52
e-mail: akershus@verdensbarn.no

 

 

Vi ønsker e-postadressen din

For å spare portoutgifter ønsker vi i styret å sende mest mulig pr e-post. Vi oppfordrer derfor dere medlemmer til å sende e-postadressene deres til verdensbarn@akershus.no dersom dere ønsker og motta informasjon om det som skjer i lokallaget.