Lenker

Våre samarbeidsorganisasjoner

Children of the World India (CWB)

Bharatiya Samaj Seva Kendra (BSSK)

Central Adoption Resource Authority (CARA)

ABBA Adoptions

NorSA

SA Cares for Life

China Centre for Children's Welfare and Adoption (CCCWA)

  

Nyttige adresser i Norge

Stiftelsen Verdens Barns Fond

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Bufetat

Bufdir

Adopsjonsforum

InorAdopt

Statistisk sentralbyrå

Ønskebarn

  

Landsklubber

Sør-Afrika foreningen

Indiaklubben

Kinaforeningen

 

Andre nyttige lenker i utlandet

EurAdopt

Nordic Adoption Council

Adoptionscentrum

DIA - Danish International Adoption

Adoption & Samfund

Barnen Framför Allt

Barnens Vänner

Interpedia

Rädda Barnen

The Icelandic Adoption Society