login icon
english icon
AA

Bli medlem

Verdens Barn er en medlemsorganisasjon. Hvert annet år avholdes Landsmøtet, som legger retningslinjene for Verdens Barns arbeid. Der velges også Hovedstyret, som gjennom en toårs-periode leder organisasjonens drift.

Verdens Barn har lokalavdelinger rundt i hele landet. Lokalavdelingene spiller en aktiv rolle for å fremme foreningens formål om adopsjonsforberedelse og etteradopsjonsarbeid, gjennom faglig kurs- og foredragsvirksomhet, samt gjennom ulike kulturarrangementer og sosiale samlinger for medlemmene. Betydningen som lokalavdelingenes arbeid har i så måte kan ikke poengteres sterkt nok. Derfor er det også så viktig at vi har lokalavdelinger som er organisert og drives på en måte som fører til at medlemmene kan oppleve lokalavdelingen som et faglig, kulturelt og sosialt møtested i nærmiljøet.

 

Medlemsfordeler:

- Som medlem i Verdens Barn har du mulighet til å påvirke Verdens Barns arbeid; til å forme organisasjonen som drives etter barnets beste og til å sikre at medlemmenes interesser blir ivaretatt.

- Som medlem kan du være aktiv i Verdens Barns lokalavdelinger. Der kan dere treffe andre som også har interesse/engasjement i adopsjon, hjelpearbeid, fadderskap og organisasjonsarbeid.

- Som medlem i Verdens Barn får du en prisreduksjon i aktiviteter iFamilieturer til Sør-Korea og India.

- Du vil motta Verdens Barns medlemsblad 4 ganger årlig.

 

Kontaktinformasjon

Finn ditt lokallag

Verdens barn
Frognerveien 10
0257 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00