login icon
english icon
AA

32 adopsjoner i 2021

På tross av utfordringene med Covid-19 ble det gjennomført 32 adopsjoner gjennom Verdens Barn i 2021.

Flest barn kom fra Sør-Afrika og Thailand.

Ved ankomst til Norge var litt over halvparten av barna under 2 år. Til sammen 24 av de adopterte barna var gutter, mens 8 var jenter.

Sør-Afrika

Det kom hjem 12 barn fra Sør-Afrika i 2021. Av disse var 3 jenter og 9 gutter.

0-1 år: 6 barn

1-2 år: 6 barn

Thailand

Det kom hjem 12 barn fra Thailand i 2021. Av disse var 3 jenter og 9 gutter.

1-2 år: 1 barn

2-3 år: 4 barn

3-4 år: 2 barn

4-5 år: 1 barn

Over 5 år: 4 barn

Sør-Korea

Det kom hjem 8 barn fra Sør-Korea i 2021, 2 jenter og 6 gutter.

1-2 år: 4 barn

2-3 år: 4 barn

En oppdatert oversikt over adopsjonssituasjonen per 31. desember 2021 finner du her.

Du finner kriterier og ventetider i våre samarbeidsland her.

Finn ditt lokallag

Verdens barn
Frognerveien 10
0257 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00