login icon
english icon
AA

Stipend til adopterte

Stiftelsen Verdens Barns Fond gir støtte til enkeltpersoner eller grupper av personer som er adoptert gjennom Verdens Barn, herunder tidligere Norsk Koreaforening.

Søknadsfrist er 1. desember.

Stiftelsen Verdens Barns fond ble opprette ved slutten av 90-tallet. Formålet med stiftelsen skal være å gi adopterte anledning til å søke på stipend for ulike formål. Ønsket er å fremme forståelse og kunnskap mellom adopterte og deres opprinnelsesland. Verdens Barn ga grunnkapitalen til fondet og gir også årlig en sum per adopterte barn til stiftelsen.

Stiftelsen investerer i fond og aksjer med nøktern risiko. Gjennom de nesten 25 årene som har gått siden opprettelsen, har avkastningen variert fra år til år. Hvor store beløp som gis ut i stipend, varierer hvert år. Stiftelsens styre vurderer avkastningen av midlene og sørger for at Stiftelsen har en liten økning av grunnkapitalen hvert år for å sikre senere søkere.

Stiftelsens styre velges i eget møte på Verdens Barns landsmøte. Alle velges for to år. Stiftelsen praktiserer samme søknadsfrist hvert år, som er 1.desember, og dette annonseres i Verdens Barns blad. Det varierer hvor mange som søker hvert år. Enkelte år kan det være vanskelig å få stipend på grunn av avkastningen og antall søkere, andre år kan det være lettere. Størrelsen på innvilget stipend varierer også på grunn av avkastningen og antall søkere. Stiftelsens styre har ett årlig møte som regel først i februar, hvor stipendutdeling blir besluttet.

Hva søker disse adopterte om? De aller fleste søker om tilbakereise til Sør-Korea, Kina, Thailand etc. Noen ønsker å studere, noen ønsker å oppleve fødelandet og andre har et ønske om å søke etter og/eller treffe biologisk familie. Andre igjen har prosjekter de ønsker tilskudd til, som å skrive bok, dans, filmprosjekter, språkopplæring, språkskole, hospitering m.m.

Eneste kravet stiftelsen setter for mottak av penger, er at mottakere av stipend forplikter seg til å sende en rapport. Rapportene er ofte svært gode og gir et innblikk i hva søkerne har opplevd og erfart. Vi er veldig imponert over hvor reflekterte og godt skrevet disse rapportene er. Vi vet at Stiftelsen har vært god bidragsyter for å gjøre reiser og prosjekter mulig. I perioden 2004 - 2019 ble det utdelt stipender i underkant av 2,1 millioner.

I 2018 mottok Stiftelsen på vegne av Verdens Barn en testamentarisk gave. Dette valgte stiftelsen å merke med navnet: 2018-fondet. Formålet med 2018-fondet er at det skal gis stipend til er personer som er adoptert gjennom Verdens Barn som har en sjelden diagnose. Tilstanden må være så sjelden at den ikke er omtalt i guiden til Sosial- og helsedirektoratet "En sjelden guide".   

Vi vil oppfordre alle som er adoptert gjennom Verdens Barn (eller tidligere Norsk Koreaforening) til å søke om stipend om du har behov for støtte til tilbakereise eller annet prosjekt. Vi kan ikke love at alle får stipend, men tipset er å legge litt arbeid i søknaden! Besøk oss på nettet: www.Vb-fond.no for å se mer informasjon om og kriterier for søknader.

Finn ditt lokallag

Verdens barn
Frognerveien 10
0257 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00