login icon
english icon
AA

Rapport om adopterte og rasisme

I dag ble forskningsrapport «Rasisme, diskriminering og tilhørighet blant utenlandsadopterte» presentert på Litteraturhuset i Oslo.

På oppdrag fra Bufdir har By- og regionforskningsinstituttet NIBR kartlagt erfaringer med rasisme, diskriminering og tilhørighet blant utenlandsadopterte i Norge. Studien er en del av arbeidet Bufdir gjør for å fremskaffe forskning om rasisme og diskriminering i Norge. 

I studien har NIBR undersøkt utenlandsadoptertes erfaringer med rasisme og diskriminering, hvordan de forstår og definerer dette, og hvilke strategier de bruker for å håndtere situasjoner der de møter rasisme, diskriminering og forskjellsbehandling. I tillegg har studien utforsket hvordan utenlandsadopterte opplever sin tilhørighet til Norge, til sitt fødeland og til familien i Norge.

Lanseringen av rapporten kan du se her. (starter ca. 10 minutter inn i videoen)

Rapporten kan du laste ned her

Finn ditt lokallag

Verdens barn
Frognerveien 10
0257 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00