Oppdatert versjon av temaheftet «Adopterte barn og språk»

Adopsjonsfaglig Utvalg, som er et samarbeidsutvalg bestående av ansatte fra de tre adopsjonsorganisasjonene i Norge, har oppdatert temaheftet «Adopterte barn og språk» denne høsten.

Dette heftet ble utgitt for første gang i 2007. Forfatter av heftet er førstemanuensis em. og logoped Anne Lise Rygvold.

Vi håper dette heftet kan komme til nytte!

Du kan laste ned heftet fra hjemmeside (https://verdensbarn.no/adopsjon/informasjon), og du er også hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss dersom du ønsker å få tilsendt heftet i posten.