login icon
english icon
AA

Adopsjonsforskriften er endret!

Ny adopsjonslov trådte i kraft 1. juli 2018. Da Stortinget vedtok loven var intensjonen å gjøre det raskere og enklere å bli godkjent for adopsjon. Nå endres forskriften til adopsjonsloven.

Samtidig med at den nye loven trådte i kraft, ble det også innført nye forskrifter til loven. Her ble loven tolket slik at alle søkere måtte være motivert for å adoptere både ett barn og søsken.

Bestemmelsen kunne i praksis gjøre det vanskeligere å bli godkjent for adopsjon, fordi alle også måtte godkjennes for adopsjon av søsken.

I november 2018 og januar 2019 ble det avholdt møter om forskriften mellom Barne- og likestillingsdepartementet og de tre adopsjonsforeningene.

På bakgrunn av dette blir nå forskriften endret, med virkning fra 11. april 2019. Endringen innebærer at de som ønsker det kan søke om å bli utredet, og få forhåndssamtykke, for adopsjon av bare ett barn.

Informasjon fra Barne- og likestillingsdepartementet om endringen finner du her

 

 

Finn ditt lokallag

Verdens barn
Frognerveien 10
0257 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00