Adopsjonssituasjonen

Verdens Barn har nå lagt ut en oppdatert oversikt over adopsjonssituasjonen per 1. april 2019.

Her finner du kriterier og ventetider i våre samarbeidsland.