login icon
english icon
AA

Adopsjon i et livsperspektiv

Utenlandsadoptertes Politiske Utvalg (UAPU) har tatt initiativ til dialogkonferansen "Adopsjon i et livsperspektiv" som arrangeres mandag 4. mars.

UAPU har sammen med en studentgruppe ved VID-Vitenskapelig høgskole, Verdens Barn, Adopsjonsforum og InorAdopt, invitert en rekke adopterte,  adoptivfamilier, myndigheter og fagfolk fra behandlings-, helse- og utdanningssektoren til dialogkonferansen “Adopsjon i et livsperspektiv”.

Formålet med konferansen er å skape et rom for en likeverdig dialog mellom disse partene slik at deltakerne kommer nærmere en felles forståelse av hvordan etteradopsjonsarbeid kan gjøres i praksis. På den måten møtes de reelle behovene som er hos de berørte, både de som skal hjelpe og de som trenger hjelp.

Mer informasjon om konferansen og bakgrunnen for den finner du her.

Som en del av studiene " Psykososialt arbeid med barn og unge" skrev studentgruppa ved VID- Vitenskapelig høyskole en fordypningsoppgave basert på dialogkonferansen. Om du ønsker å lese denne, finner du den her.

 

 

Finn ditt lokallag

Verdens barn
Frognerveien 10
0257 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00