login icon
english icon
AA

Hva er fadderskap?

Fadderbarn, Sør-Afrika

 

 

Gjennom fadderskap får vanskelig stilte barn og deres familier blant annet tilbud om barnehager, skolegang, praktisk yrkesopplæring, mat og helsemessig oppfølging.
Fadderprogrammene inkluderer medisinsk hjelp til små barn, hjem for foreldreløse barn, og opplæringsprogrammer som setter mødre i stand til selv å forsørge sin familie.

Gi et barn en bedre nåtid, og sjansen til en bedre fremtid!

Langsiktig trygghet er hva fadderskap gjennom Verdens Barn dreier seg om. Å gi omsorg og livsglede til et barn. Gi det et bedre liv. Gi håp!

Våre faddere gir hjelp til barn som trenger det sårt - i Sør-Afrika, Romania, India, Thailand og Sør-Korea. Ofte er nøden og elendigheten så stor, at vi som bor i Norge nesten ikke kan forestille oss hvor ille det er. Mange av barna er foreldreløse, mange sliter med psykiske og fysiske handikap. Mange av barna bor i områder hvor håpløsheten er så stor at den er lammende på omsorgspersonene.

Men selv om nøden er stor, betyr ditt fadderskap så mye! Det kan føre et barn ut av håpløsheten og gi mulighet for et verdig liv. Det kan hjelpe et lite menneske til å greie seg bra her i verden. Ditt bidrag forvandler fortvilelse til håp!

fdrinfo01Som fadder i Verdens Barn gir du hjelp som kommer frem akkurat dit den skal. Våre fadderbarn og deres familier får mat og omsorg, medisinsk hjelp, skolegang og tett oppfølging av sosialarbeider.

Mange av barna og deres foresatte får praktisk yrkesopplæring. Målet er å gi hjelp som gjør barna godt rustet til å ta vare på seg selv og sin familie senere i livet.

Fadderskap er hjelp som nytter – for hele livet!

Les mer om de forskjellige fadderprogrammene her.

Finn ditt lokallag

Verdens barn
Frognerveien 10
0257 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00