login icon
english icon
AA

Sør-Afrika

KOMPIMG 6812

 Sør- Afrika blir nå kalt ”The Fatherless Continent”. Aids-epidemien er svært utbredt og mange barn har blitt foreldreløse. Ofte ender bestemor opp med hele omsorgsbyrden i familien. Barna vi støtter bor enten i fosterhjem eller i townships – såkalte slumområder. Fadderstøtten går blant annet til riktig ernæring og helsekontroller, skolegang og barnehager, undomsaktiviteter som er sunne og utviklende, samt tett oppfølging av sosialarbeider for både barnet og familien.

Sosialarbeiderne i programmet har en kontinuerlig tett og nær tilknytning og oppfølging av både barna og hele familien. De sørger for at barna får regelmessige helsekontroller, riktig ernæring og at barn i skolealder får kontinuitet i skolegangen. De jobber mye med motivering av omsorgspersonene og er til uvurderlig støtte for disse i en hverdag hvor det er lett å bukke under for håpløsheten.

Barn under skolealder får plass i heldags-barnehage. Her får de minst to ernæringsrike måltider hver dag, en trygg havn med omsorg og sjansen til en adekvat utvikling.

Skolebarna blir utstyrt med skolebøker og utstyr, klær og skotøy som kreves for dette. De litt større barna har tilgang til undomssenteret som har masse aktiviteter som hjelper dem å ta gode valg og som holder dem unna de mere usunne aktiviteter som "gata" har å tilby.

Syke barn får spesiell og tilrettelagt medisinsk oppfølging, og for barna som har utviklet HIV/Aids blir oppfølgingen intensivert.

Barna blir fulgt opp gjennom hele oppveksten og motivert og hjulpet til å ta videregående utdanning.

Bilder fra fadderprogrammet i Sør-Afrika:

Sende gave til fadderbarn i Sør Afrika: Les her (PDF)

Klikk her for å registrere deg som fadder , eller ta kontakt med;

Elin Stad Karlsen - 22 59 52 07 el. elin@verdensbarn.no

Finn ditt lokallag

Verdens barn
Frognerveien 10
0257 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00