login icon
english icon
AA

Fadderprogrammene

Du kan selv velge hvilket land du ønsker å sende din hjelp til, eller du kan overlate det valget til oss. Det viktigste valget er at du bestemmer deg for å hjelpe.

Klikk HER for påmeldingsskjema

Du kan hjelpe et barn

Som fadder i Verdens Barn blir du i de fleste programmene knyttet opp mot et spesielt barn. Selv om du lever og bor langt borte, så kommer barnet nær deg gjennom fadderskapet. To ganger i året får du brev med bilde: en rapport skrevet av barnets sosialarbeider. Den forteller deg om barnets utvikling, om skolegang, familieliv og om gleder og sorger i hverdagen.

Våre faddere har stor glede av å følge barna gjennom rapportene – og opplever at det nytter å hjelpe!

Over 3000 faddere er i dag knyttet til Verdens Barns program. De fleste er privatpersoner, men vi har også mange skoleklasser, bedrifter og foreninger. Å dele fadderskap gir ekstra glede! Det er selvfølgelig lov til å støtte både to og tre barn. Mange av våre faddere gjør nettopp det.

Alt som skal til for å sikre ditt fadderbarns fremtid er kr 250 pr. måned, dvs. kr.3.000,- pr år. Og du kan være sikker på at pengene kommer frem dit de skal: Verdens Barns fadderskapsprogram blir hvert år innrapportert til Barne- og familiedepartementet. I tillegg revideres vårt regnskap to ganger årlig av registrerte revisorer. Av faddermidlene trekker vi 20 % til administrasjon, og 80 % går i helhet direkte til programmene og til barnets beste. Øvrige økonomiske bidrag går uavkortet til barna i programmene.( Fadderkontingent og pengegaver/donasjoner, fra kr.500,- til kr.50.000,-, gir deg rett til skattefradrag.)

Klikk her for å registrere deg som fadder, eller ta kontakt med;
Elin Stad Karlsen - 22 59 52 07 el. elin@verdensbarn.no

Finn ditt lokallag

Verdens barn
Frognerveien 10
0257 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00