login icon
english icon
AA

Etteradopsjon-no

 

 

Det ble i Statsbudsjettet for 2020 for første gang satt av øremerkede statlige midler til et prosjekt til koordinator for etteradopsjon med planlagt varighet i 3 år. I forslag til Statsbudsjett for 2021 er det satt av øremerket midler også for år 2 av 3.

Tjenesten  ble lansert 7. September 2020  med egen hjemmeside www.etteradopsjon.no og Facebookside. Koordinator kan kontaktes både på telefon 38 10 59 52 eller mail post@etteradopsjon.no

Tjenesten er et gratis lavterskeltilbud for alle adopterte og for familier som har adoptert uavhengig av hvilken adopsjonsorganisasjon som formidlet adopsjonen. Koordinator skal være en «førsteinstans» med kunnskap og oversikt over aktuelle instanser som finnes for å kunne gi god veiledning til dem som tar kontakt. Det betyr at adopterte eller deres familier og nettverk kan kontakte koordinator om smått eller stort og bli møtt av noen som  lytter. Det kan dreie seg om  skolestart, ungdomstid og identitet  eller noe helt annet. For noen vi det kanskje være tilstrekkelig å få snakket med koordinator, for andre vil det være behov for å bli veiledet videre. Koordinator har god oversikt over hva som eksisterer av hjelpetilbud.

Koordinator skal også bistå adopterte som ønsker å søke etter sin opprinnelse. Det er i den forbindelse utarbeidet en egen guide «Søk etter opprinnelse –hvordan gå frem for å søke etter informasjon om egen bakgrunn og biologisk familie». Guiden tar steg for steg for seg hvordan en skal  gå frem for å søke etter informasjon om  egen bakgrunn og biologisk familie og hva som kan være lurt å tenke gjennom på hvert steg. Guiden ligger tilgjengelig på nettsiden www.etteradopsjon.no eller  koordinator kan kontaktes for å få tilsendt guiden i trykt eksemplar. Nå og i tiden fremover er det mange adopterte som er kommer i voksen alder,  det antas derfor at behovet for denne type tjeneste vil være økende.

En adopsjon må ses i et livsperspektiv. Det vil derfor være både sammensatt og ulikt hva slags typer utfordringer som eventuelt dukker opp og hvilke behov den adopterte og deres familier kan ha behov for. Slik situasjonen er nå har alle de tre adopsjonsorganisasjonene pekt på at det bør opprettes et helhetlig og tverrfaglig kompetansesenter for adopterte. Dette senteret bør bestå av fagfolk med særskilt adopsjonskompetanse og tilby et bredere spekter av tjenester en det en koordinatorstilling kan omfavne i dag. Men denne stillingen er et skritt på veien for å få styrket etteradopsjonsarbeidet som tilbys i landet i dag!

Finn ditt lokallag

Verdens barn
Frognerveien 10
0257 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00