login icon
english icon
AA

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

 

 

(Bufdir) ligger under Barne- og familiedepartementet (BFD), og er et fagorgan på områdene barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikke-diskriminering og vold og overgrep i nære relasjoner.

Få informasjon om biologisk opphav

Er du adoptert og ønsker informasjon om biologiske foreldre?

Alle adopsjoner som har vært gjennomført fra 1917 og frem til i dag er registrert i det sentrale adopsjonsregisteret i Bufdir.

Alle adopterte som har fylt 18 år har rett til å få kunnskap om sin biologiske bakgrunn. Opplysninger om adopsjon og biologisk opphav er strengt taushetsbelagt. Det er derfor bare deg som er adoptert som har rett til disse opplysningene.

Du behøver ikke å gi noen begrunnelse for hvorfor du ber om informasjon om din bakgrunn.

Slik ber du om innsyn i adopsjonssaken din:

For å motta informasjon om biologisk bakgrunn må du henvende deg skriftlig (per brev til Bufdir, postboks 2233, 3103 Tønsberg).

Henvendelser fra  utenlandsadopterte må inneholde:

  • Ditt navn, fødselsdato og bostedsadresse
  • Din underskrift
  • Adoptivforeldrenes navn
  • Bekreftet kopi av din legitimasjon med bilde, for eksempel pass, førerkort eller bankkort. Kopien må være bekreftet av offentlig tjenesteperson eller advokat. Kopier bekreftet av post, bank og kopieringskontorer er ikke tilstrekkelig
  • Hvilket land du er adoptert fra
  • Hvilket år du kom til Norge
  • Hvilken adopsjonsorganisasjon som formidlet adopsjonen

Saksdokumentene som Bufdir har i sitt arkiv, blir på forespørsel sendt direkte til deg. Den praktiske muligheten til å få tak i opplysninger kan imidlertid være vesensforskjellig. En forutsetning for innsyn er at landet du er adoptert fra har gitt opplysningene til Norge.

Dersom norske myndigheter ikke har fått informasjon om dine biologiske foreldre, kan du heller ikke kreve å få slike opplysninger. Du må da eventuelt henvende deg til landet du er adoptert fra og forsøke å få tak i opplysninger der.

Henvendelser fra den adoptertes opprinnelige slekt som ønsker kontakt med den adopterte, har frem til nå blitt lagt på adopsjonssaken. Den adopterte ville i en eventuell senere innsynssak få informasjon om at opprinnelige slektninger ønsket kontakt. Dette blir nå endret slik at utenlandsadopterte som har fylt 18 år, vil bli varslet om alle slike henvendelser uansett om den.

Finn ditt lokallag

Verdens barn
Frognerveien 10
0257 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00