login icon
english icon
AA

Lokallaget i Østfold

Informasjon på E-post

Det sendes ut invitasjon til arrangementer på e-post og her på nettsiden.
Lokalavdelingen begrenser utsending av informasjon pr post til 1 gang i året.

Påmelding til arrangementer gjøres på e-post: ostfold@verdensbarn.no eller på SMS: 480 57 666.
For å motta informasjon på e-post, må du sende en e-post til ostfold@verdensbarn.no med beskjed om at du ønsker dette.


Styret 2010:
Leder: Jørn Uggerud
Kasserer: Jørn Uggerud
Styremedlem: Ken Egil Nesse
Adopsjonskontakt:Camilla Bergstrøm


Adresser

Jørn Uggerud (leder)

Tlf:
E-post: ostfold@verdensbarn.no

Camilla Bergstrøm (adopsjonskontakt)

Tlf
E-post: camillabergst69@hotmail.com

Verdens barn
Frognerveien 10
0257 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00