login icon
english icon
AA

Lokallaget i Rogaland

Verdens Barn sin lokalavdeling i Rogaland arbeider for medlemmene i Rogaland.  

Facebook

Bli gjerne med i avdeling Rogaland sin Facebook gruppe; https://www.facebook.com/groups/335316506635281/


Nyhetsbrev på e-post

Nyhetsbrev blir sendt via e-post. Send gjerne e-post til lokalforeningen, så registrerer vi e-postadressen. 


Aktuelt

* Styremøte for Verdens Barn avdeling Rogaland ble avhold i Tasta Kirke 26. februar 2018
* Nytt styre ble valgt
* Det jobbes med å planlagge aktiviteter for kommende periode

* Dersom noen har forslag til aktiviteter, ta gjerne kontakt
* Ønsker noen å delta i styrearbeid vennligst kontakt styret. Vi er veldig glad for nye medlemmer som ønsker å være med og bidra. 

 

Adresser

* Marek Ziolkowski (leder), epost: marekbz@gmail.com 
* Hanna Matilde Ogim, piaogim@gmail.com 
* Ingvild Ovedal, ingvil.ovedal@gmail.com
* Erlend Helljesen

Varamedlemmer: Iren Kydland, Helge Molaug


Verdens barn
Frognerveien 10
0257 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00