login icon
english icon
AA

Lokallaget i Nord-Trøndelag

Vi er en aktiv forening som gjerne vil arrangere mye  i løpet av året for medlemmer og andre interesserte. Nord-Trøndelag er et stort fylke og vi forsøker å legge arrangementene til Steinkjer eller Stjørdalsområdet.

Adresser

Lisbeth Jensvik (leder)
Prof. Ryghsgt. 25
7650 Verdal
tlf: 91 77 95 26
epost: nordtrondelag@verdensbarn.no

           ljensvik@vktv.no


Mette Elstad (adopsjonskontakt)
Petrinebakken 30
7517 Hell
tlf: 412 82 565
epost: mettekat@getmail.no 

Verdens barn
Frognerveien 10
0257 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00