Statistikk

 

 

 

Korea

Thailand HSF

Thailand DCY

Sør-Afrika

Totalt

Hjem i august måned

0

0

0

1

1

Hjem hittil i 2021

3

6

2

10

21

Antall søknader til sammen

22

19

1

71

113

Tildelte barn som ikke har kommet hjem

10

6

0

1

17

Godkjente søkere som venter tildeling

4

7

1

33

45

Tildelinger i august

0

0

0

0

0

 

En samlet oversikt over adopsjoner siden 1969 kan lastes ned her