Enslige søkere

Vi har i dag en adopsjonssituasjon internasjonalt med langt flere potensielle adoptivforeldre enn barn som er frigjort for adopsjon. Det er foreldre nok til alle barn som blir frigjort for adopsjon, og de fleste av landene som vi adopterer fra foretrekker par fremfor enslige søkere.
 
Vi vet av erfaring at mange enslige søkere er ressurssterke og har gode forutsetninger for å bli utmerkede foreldre. Mange adopterte barn i Norge har fått et godt hjem hos enslige adoptanter. 
 

 Enslige søkere kan adoptere fra Sør-Afrika. Enslige kvinner med spesielle ressurser kan være aktuelle for adopsjon av barn med særskilte omsorgsbehov fra Thailand.  

Sist oppdatert 08.03.2021