login icon
english icon
AA

Enslige søkere

Vi mottar en del henvendelser fra enslige som ønsker å adoptere barn. Dessverre er det vanskelig for enslige å adoptere barn fra utlandet, selv om regelverket i Norge tillater det. Vi har i dag en adopsjonssituasjon internasjonalt med langt flere potensielle adoptivforeldre enn barn som er frigjort for adopsjon. Det er foreldre nok til alle barn som blir frigjort for adopsjon, og de fleste av landene som vi adopterer fra foretrekker par fremfor enslige søkere.
 
Spesielt godt kvalifiserte enslige søkere kan i noen tilfeller vurderes for Sør-Afrika.
Enslige med spesielle ressurser kan være aktuelle for adopsjon av barn med særskilte omsorgsbehov fra Thailand. 
 
Vi vet av erfaring at mange enslige søkere er ressurssterke og har gode forutsetninger for å bli utmerkede foreldre. Mange adopterte barn i Norge har fått et godt hjem hos enslige adoptanter. Men slik situasjonen er nå, er det dessverre små muligheter i enkelte av våre samarbeidsland. Vi vet at en del enslige har valgt å bli fosterforeldre, ettersom muligheten for adopsjon dessverre er liten.
 

Sist oppdatert 12.01.2017 

Finn ditt lokallag

Verdens barn
Frognerveien 10
0257 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00